Google Gemini: следващото голямо нещо в революцията на изкуствения интелект

Google и Deepmind създадоха конкурент на GPT-4 кръщавайки го Gemini

Дойде ли времето една AI система да може да планира и решава проблеми като човек? Какво е Gemini?

google-gemini

Gemini, е съкращение от Generalized Multimodal Intelligence Network, и е най-новият продукт на Google в областта на изкуствения интелект. За разлика от останалите модели на изкуствен интелект, които са предназначени за обработка на един вид данни, Gemini е мултимодална мрежа за интелигентност, способна да обработва множество видове данни и задачи едновременно. Това включва текст, аудио, видео, изображения, 3D модели и дори графики. Виж повече на Google I/O 2023

Gemini е мрежа от модели, всяка от които допринася за общите възможности на системата. Тази мрежова архитектура позволява на Gemini да се справя с огромно разнообразие от задачи, без да се нуждае от специализирани модели за всяка от тях. Различните модели в мрежата сътрудничат помежду си, споделят информация и се учат един от друг, което прави Gemini невероятно гъвкав и уникално мощен инструмент за изкуствен интелект.

google-deepmind

Как работи Gemini?

Gemini използва една нова архитектура, която обединява мултимодални енкодере и декодери. Задачата на енкодера е да преобразува различните видове данни в общ език, който декодерът да бъде в състояние да разбере. След това декодерът поема работата, като генерира изходи в различни модалности въз основа на кодираните входове и поставените задачи.

За да стане по-лесно разбираем процесът може да бъде разделен на няколко стъпки:

Входни данни: Потребителят предоставя входни данни в различни формати – текст, изображения, аудио, видео, 3D модели, графики.

Енкодерът приема тези входни данни и ги преобразува в език, който декодерът може да разбере. Това става чрез трансформиране на различните видове данни в едно унифицирано представяне.

Моделът: След това кодираните входни данни се подават към модела. Моделът е агностичен по отношение на задачите, което означава, че не е необходимо да знае спецификата на задачата, която изпълнява. Той просто обработва входните данни въз основа на поставената задача.

Декодерът приема обработените входни данни от модела и генерира изходните данни. Изходите могат да бъдат в различни модалности в зависимост от какви предпочитания е задал потребителя.

Изход: Генерираните данни се връщат за използване.

google-gemini-work

Какво е това което отличава Gemini от конкурентите му?

Кое е това което прави Gemini специален?

 1. По-адаптивен. Той може да се справи с всякакъв вид данни и задачи, без да се нуждае от специализирани модели или някакъв вид фина настройка.
 2. Способност за самообучение. Той може да се учи от всяка област и набор от данни, без да бъде ограничаван от предварително определени категории или етикети.

Огромния потенциал за творчество на Gemini

Един от най-вълнуващите аспекти на Gemini е неговата креативност. За разлика от други модели с изкуствен интелект, които са обвързани с данните, на които са обучени, Gemini има способността да генерира нови резултати. Това означава, че той може да създава съдържание, което не е задължително да съществува в данните за обучение, което го прави мощен инструмент за творчески задачи.

Например, ако поискате от Gemini да създаде история или произведение на изкуството, той няма просто да повтори нещо, което е виждал преди. Вместо това той ще създаде нещо уникално въз основа на моделите и структурите, които е научил по време на обучението си.

Също така Gemini няма да се ограничи само до една модалност. Той може да генерира резултати в различни формати въз основа на предпочитанията които му е задал потребителят. Тези предпочитания включват текст, изображения, аудио и т.н. Така че, независимо дали искате статия, визуална диаграма или аудиоразказ, Gemini е готов да съдейства.

Кои са възможностите на Gemini?

Google може да закъсня доста докато представи на пазара Gemini но това е инструмент който наистина променя правилата на играта. Той може да изпълнява широк набор от задачи, които са по-разнообразни и сложни от тези на други големи езикови модели като GPT-4.

Следват някои от задачите, с които Gemini може да се справи:

 • Отговаряне на мултимодални въпроси: Gemini може да отговаря на въпроси въз основа на различни видове данни. Например може да отговори на въпрос за текстов документ, като използва информация от свързано изображение или видео.
 • Обобщаване: Gemini може да обобщава дълги части от текстово, аудио- или видео съдържание. Това е полезно за бързо разбиране на основните моменти от документ, лекция или запис на среща.
 • Езиков превод: Gemini може да превежда съдържание на всякакви езици. Но за разлика от традиционните модели за превод като google translate или deepl, той може да превежда и между различни типове данни. Например може да преведе текстово описание в изображение или 3D модел.
 • Генериране на съдържание: Gemini може да генерира съдържание в различни формати. Това включва писане на статии, есета, създаване на изображения, композиране на музика и др.
 • Разсъждаване: Това е може би най-впечатляващата способност на Gemini, AI разсъждава. Той може да комбинира информация от различни типове данни и задачи, да прави предположения и да прави заключения. Това го прави мощен инструмент за решаване на проблеми и задачи за вземане на решения.

Какво е бъдещето на изкуствения интелект с Gemini?

Gemini не е просто поредния нов модел на AI, представен от една компания която иска да яхне хайпа, той е поглед към бъдещето на ИИ. Със своите мултимодални възможности и креативни способности Gemini е на път да предефинира и определи какво може да прави ИИ и как хората ще взаимодействат с него.

Представете си един свят, в който вашият цифров асистент разбира не само какво му казвате, но и изображенията или видеоклиповете, които му показвате. Можете да го помолите да намери рецепта въз основа на снимка на ястие или да обобщи видео лекция, която нямате време да гледате. Това е изцяло един нов свят в който Gemini ще може да работи като незаменим помощник на хората.

Но той не спира дотук. Творческите му способности могат да предизвикат революция в области като изкуството и музиката. Представете си изкуствен интелект, който може да създава уникални картини или да композира оригинални песни. Или виртуален учител, който може да генерира образователно съдържание, съобразено със стила на учене и предпочитанията на всеки ученик.

Да не забравяме и за способностите на Gemini за разсъждение. С негова помощ бихме могли да разполагаме със системи с изкуствен интелект, които не просто изпълняват предварително програмирани инструкции, а действително могат да разбират и решават сложни проблеми. Това би могло да промени правилата на играта във всякакви области като здравеопазване, финанси или логистика.

Накратко, бъдещето на ИИ изглежда вълнуващо с Gemini. Вероятно ще станем свидетели на повече приложения и услуги, които използват възможностите на Gemini, за да осигурят по-добро потребителско изживяване и решения.

google-vs-chatgpt

GPT-4 срещу Gemini

GPT-4 и Gemini са новаторски модели с изкуствен интелект, но имат някои основни разлики, които ги отличават.

GPT-4, е разработен от OpenAI, и е един голям езиков модел с огромен брой параметри – един трилион. Той е предназначен за разбиране и генериране на естествен език, което го прави изключително мощен за задачи, свързани с текст. Въпреки това GPT-4 е предимно модел, базиран на текст. Той е проектиран да се справя със задачи, които включват текстови данни, като писане на статии, отговаряне на въпроси или превод на езици но има ограничена база данни.

От друга страна, Gemini, разработена от Google, е мултимодална интелигентна мрежа. Това означава, че тя е проектирана да обработва няколко вида данни и задачи едновременно. Gemini може да обработва текст, изображения, аудио, видео, 3D модели и дори графики. Това прави Gemini по-универсална от GPT-4, тъй като може да обработва по-широк набор от задачи и типове данни.

По отношение на размера и сложността Google заяви, че Gemini се предлага в четири размера:

 • Gecko
 • Otter
 • Bison
 • Unicorn

След Bard, Google чрез DeepMind се надява Gemini наистина да надмине ChatGPT

В заключение, макар че GPT-4 е мощен инструмент за задачи, свързани с текст, мултимодалните възможности на Gemini го правят по-универсален инструмент, който може да се справи с по-широк кръг задачи и типове данни. Това го прави обещаваща разработка в областта на изкуствения интелект и ще бъде интересно да се види как ще се развива и използва от хората в бъдеще.

Дали Gemini ще промени SEO-то?

Склонен съм да вярвам че това ще се случи. Минаха доста години през които оптимизацията за търсачки еволюира и успяваше да се нагажда според промените на Google. Появата на изкуствен интелект който ще помага на SEO специалистите в работата им ще допринесе за подобряване на резултатите при кампаниите, но и ще увеличи цената на услугата като цяло.

Ако сега SEO е скъпа услуга, с времето цената само ще се увеличава.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *