Кога да купим и кога да продадем акции

Покупка и продажба на акции в 4 стъпки

Моите лични предпочитания за търговия с акции са тези компании които са листнати на американските фондови борси (NASDAQ, NYSE), брокера е Interactivebrokers, валутата е USD. Преди да купя една акция, определям справедливата и цена и колко процента е подценена, след това определям процента с който съм доволен като печалба и при достигането му я продавам.

На борсите рискувам само пари които са ми в излишък и за които нямам по-добър начин да ги инвестирам. Целта е парите да работят и да увеличават количеството си, иначе инфлацията ги изяжда. 100 лева днес имат една покупателна стойност която след 2 или 5 години ще е различна.

Кога да купя акции?

S&P 500

Стъпка 1 – Купуване

Направете списък с акции с добри основи за наблюдение (watch list). Трябва да разбирате бизнеса им и модела чрез който правят пари. За предпочитане е компаниите да имат дългогодишна история и е плюс ако са дивидентни.

Стъпка 2 – Купуване

Направете оценка на моментната стойност на акцията (intrinsic value of stock). Вътрешната стойност на всяка акция е нейната истинска стойност, която може да бъде определена чрез изследване на финансовите и показатели (Income statement, Balance sheet, Cash flow). За да се изчисли IVS, трябва да се вземат предвид всички аспекти, включително качествени, количествени и външни фактори.

Тази оценка ще определи справедливата цена на акцията и дали сега тя е подценена или надценена и ще ви подтикне към покупка (ако е подценена с марж на сигурност 20%)

Кога да продам акции?

Стъпка 3 – Продаване

Определете цена на продажба. Най-лесно става с процент примерно 30% или 100%. При достигане на тази цена Вие ще продадете акцията и ще реализирате желаната печалба. Не бъдете алчни, няма акция на която цената и да върви само нагоре. Добавяйте при спадове и осреднявайте покупната цена.

Стъпка 4 – Продаване

Времето за купуване на една акция е когато Вие я оценявате като подценена спрямо справедливата и цена, и прогнозирате че цената на акцията ще расте. В момента в който цената и достигне цена-продажба е време да продадете акцията.

macrotrends

5 кратки съвети относно купуването и продаването на акции

  1. Не се женете за акциите (няма обвързване или сантимент при покупко-продажбите им. Целта на притежанието им е печалба. Когато цената на борсата достигне target price – продайте.)
  2. Продайте активите си КОГАТО сте намерили: а) по-добро място в което да ги вложите, б) има негативна промяна във фундамента на компанията, в) в случай че сте решили да наградите себе си и да ги похарчите по начин който Вие искате.
  3. Следвайте правилото 72. Чрез него можем да определим кога ще удвоим парите си. Пример: Разделете 72/6=12, където 6 е годишния процент на възвръщаемост и 12 са необходимите години за удвояване на инвестицията.
  4. Следвайте стратегията DCA (dollar cost average) (изберете 5 хубави акции и купувайте редовно, без се фиксирате в цената). Не гонете “върхове” и “дъна”. Няма начин да победите пазара и късмета няма да е винаги с Вас.
  5. Научете се да четете финансовите отчети на една компания, следете информацията която тя публикува в официалния си сайт, следете покупките и продажбите които правят “вътрешните” хора. Научете се да отсявате истинските причини от шума. Бъдете търпеливи.

What is the difference between timing and time in the market?
The old adage, “it’s not about timing the market, but about time in the market,” has been proven true over the years. Research shows that those who stay invested over the long run in a well-diversified portfolio will generally do better than those who try to profit from turning points in the market.

Прочетете също: За какво ти е сайт?
yahoo-finance

Полезни сайтове за информация

Следя основно следните:

gurufocus
Прочетете също: Как да определя правилната цена на клиента?

Заключение

Търговията с акции на финансовите пазари изисква търпение, знания, постоянно четене на информация и вземане на решения въз основа на предварително зададени параметри. Определете една сума с която ще инвестирате в продължение на много години и спазвайте дисциплина.

Ще има добри години, ще има и лоши години. Важното е да има възходящ тренд и инвестираните долари да се множат. Докато дойде момента да ги използвате за друга цел.

Парите са прекрасен слуга, но са лош господар. Или ние ще ги контролираме, или те нас. – Francis Bacon

Кой е най-важният аспект при дивидентното инвестиране? – Това е цената

ВСЯКА акция има подходяща входна цена (intrinsic value less margin of safety). Когато купим на по-ниска цена ще имаме по-висока дивидентна доходност и по-нисък риск. Ако купим на по-висока цена ще имаме по-ниска дивидентна доходност и по-голям риск.

“Mr. Market’s job is to provide you with prices; your job is to decide whether it is to your advantage to act on them.” – Benjamin Graham

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *