Какво следва?

Всяка консултация е различна и има за цел да разреши конкретен казус, или да даде съвет за решаването на съществуващ проблем. Ако проблемът е голям и не може да бъде разрешен в една консултация ще изготвим индивидуална оферта с препоръки за решаването му.

Avatar Пано Кондоянис

Comment on this FAQ

Your email address will not be published.