Гръцки преводи

Професионални преводи от и на Гръцки език

greek-bulgarian-flags

Здравейте, казвам се Пано Кондоянис. Работя като лицензиран преводач към агенция за езикови преводи в гр. Добрич от 2010г (заклет преводач към Консулски отдел на МВнР на Р. България. Предлагам професионален езиков превод от и на Гръцки език (двойка езици Гръцки-Български). За да бъде валиден даден документ в България, който е издаден в друга държава и обратно, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да се извърши от оторизиран преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.

Пано Кондоянис

Επαγγελματικές μεταφράσεις Βουλγαρικά

В България легализацията на документи предназначени за ползване в чужбина се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Тази легализация се извършва с поставянето на печат “APOSTILLE” съгласно Хагската конвенция от 1961.

Агенция за гръцки преводи и легализация на документи Добрич

Какви документи превеждам:

Ι група:  Стандартни документи

 • Удостоверение за раждане
 • Удостоверение за брак
 • Удостоверение за идентичност на имената
 • Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
 • Удостоверение за сключване на брак с чужденец
 • Удостоверение за наследници
 • Свидетелство за църковен брак
 • Кръщелно свидетелство
 • Църковно свидетелство за развод
 • Свидетелство за съдимост
 • Смъртен акт
 • Всякакви общински документи
 • Удостоверение за завършен клас
 • Диплома за средно или висше образование
 • Сертификати за придобита специалност
 • Удостоверения от банки
 • Удостоверения от ВУЗ
 • Удостоверение от КАТ
 • Удостоверение от военно окръжие
 • Регистрации по БУЛСТАТ

Цени по договаряне

 II Група: Стандартни Медицински, Икономически, Технически, Юридически документи

 • Медицински дипломи за висше образование
 • Медицински експертизи
 • Медицински епикризи
 • Данъчни декларации
 • Пълномощни
 • Нотариални заверки
 • Протокол от общо събрание на дружество
 • Фирмени документи (баланси, отчети)
 • Договори
 • Искови молби

Цени по договаряне

III Група : Всякакви нестандартни или специализирани документи

Цени по договаряне

IV Група – Уеб сайтове и художествена литература

 1. Превод на уеб сайтове
 2. Превод на книги

Цената се определя след договорка.

Въпроси и отговори относно езиковите преводи Гръцки – Български

1. Как се изчислява една преведена страница?
Една страница се изчислява от функцията на Word 1800 символа с интервалите.

2. Какво значи “легализиран превод”?
Означава превод от преводач, към лицензирана преводаческа агенция, който е легализиран от Консулски отдел към Министерството на Външните работи.

3. Колко време отнема една обикновена поръчка за превод на документи?
До 5 страници времето за превод е един работен ден.

4. Какво означава официален превод на документи?
Това е превод на фирмена бланка, с печат на лицензирана агенция за преводи, и подпис от заклет преводач.

5. Кой текст се плаща? Предадения от клиента или преведения от преводача?
Плаща се преведения текст от преводача, независимо от предадените страници.

6. Кажете ми причина да използвам Вашите преводачески умения?
В България има много агенции за езикови преводи и легализация, като всяка една си има ниво на превод и обслужване на клиенти. Аз се стремя да съм конкурентоспособен предлагайки качество на извършения превод в минимален срок, работейки онлайн.

7. Какво е онлайн превод?
Онлайн превод на документи означава дистанционно приемане на поръчки, чрез email, езиков превод от моя страна, и връщане пак по email на документите на клиента.

8. Как става заплащането?
Заплащането е авансово, на цялата сума, и се превежда по банкова сметка, или epay.

9. Как получавате документите си?
Освен по email, Ви изпращам преведените документи по куриер, (Еконт, Спиди), подписани и подпечатани на фирмена бланка. Разходите по куриера са за Ваша сметка.

10. Защо специализираните преводи са по скъпи?
Специализираните преводи (технически, юридически, медицински, икономически) изискват и профилирани знания в конкретната тематика. Големия брой термини изискват много повече работа и време от стандартните преводи, затова и струват по-скъпо.

11. Колко струва устен превод?
При превод в семинари, изложения, събрания, бизнес срещи и преговори, преводачът превежда изчаквайки говорещия, това се нарича консекутивен превод. Цени по договорка.

Elpak гръцки преводач в Добрич