Гръцки преводи

Професионални преводи на Гръцки език

Извършвам професионален езиков превод от и на Гръцки език (двойка езици Гръцки-Български).
За да бъде валиден даден документ в България, който е издаден в друга държава и обратно, той трябва да бъде преведен и легализиран. Преводът трябва да се извърши от оторизиран преводач, който има сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи.
В България легализацията на документи се извършва от Министерството на външните работи и от Министерството на правосъдието. Тази легализация се извършва с поставянето на “апостил”.
Какви документи превеждам:
Ι група:  Стандартни документи
 
– Удостоверение за раждане
– Удостоверение за брак
– Удостоверение за идентичност на имената
– Удостоверение за семейно положение и членове на семейството
– Удостоверение за сключване на брак с чужденец
– Удостоверение за наследници
– Свидетелство за църковен брак
– Кръщелно свидетелство
– Църковно свидетелство за развод
– Свидетелство за съдимост
– Смъртен акт
– Всички общински документи
– Удостоверение за завършен клас
– Диплома за средно или висше образование
– Сертификати за придобита специалност
– Удостоверения от банки
– Удостоверения от ВУЗ
– Удостоверение от КАТ
– Удостоверение от военно окръжие
– Регистрации по БУЛСТАТ
Цени по договаряне
 II Група: Стандартни Медицински, Икономически, Технически, Юридически документи
– Медицински дипломи за висше образование
– Медицински експертизи
– Медизинск епикризи
– Данъчни декларации
– Пълномощни
– Нотариални заверки
– Протокол от общо събрание на дружество
– Фирмени документи (баланси, отчети)
– Договори
– Искови молби
 Цени по договаряне
III Група : Всякакви нестандартни или специализирани документи.
 
Цени по договаряне
IV Група – Уеб сайтове и литература
– Превод на уеб сайтове
– Превод на книги
Цената се определя след договорка.

Въпроси и отговори относно езиковите преводи

1.Как се изчислява една преведена страница?
Една страница се изчислява от функцията на Word 1800 символа с интервалите.
2. Какво значи “легализиран превод” 
Означава превод от преводач, към лицензирана преводаческа агенция, който е легализиран от Консулски отдел към Министерството на Външните работи.
3. Колко време отнема една обикновенна поръчка за превод? 
До 5 страници времето за превод е един работен ден.
4. Какво означава официален превод? 
Това е превод на фирмена бланка, с печат на лицензирана агенция за преводи, и подпис от заклет преводач.
5. Кой текст се плаща? Предадения или преведения?
Плаща се преведения текст, независимо от предадените страници.
6. Кажете ми причина да използвам Вашите преводачески умения
В България има много агенции за езикови преводи и легализация, като всяка една си има ниво на превод и обслужване на клиенти.
Аз се стремя да съм конкурентноспособен предлагайки качество на извършения превод в минимален срок, работейки онлайн.
7. Какво е онлайн превод?
Онлайн превод на документи означава дистанционно приемане на поръчки, чрез email, езиков превод от моя страна, и връщане пак по email документите на клиента.
8. Как става заплащането?
Заплащането е авансово, на цялата сума, и се превежда по банкова сметка, или epay, paypal.
9. Как получавам документите си?
Освен по email, Ви изпращам преведените документи по куриер,(Еконт, Спиди), подписани и подпечатани на фирмена бланка. Разходите по куриера са за Ваша сметка.
 
10. Защо специализираните преводи са по скъпи?
Специализираните преводи (технически, юридически, медицински, икономически) изискват и профилирани знания в конкретната тематика. Големия брой термини изискват много повече работа и време от стандартните преводи, затова и струват по-скъпо.
11. Колко струва устен превод?
При превод в семинари, изложения, събрания, бизнес срещи и преговори, преводачът превежда изчаквайки говорещия, това се нарича консекутивен превод. Цени по договорка.
Avatar Пано Кондоянис