WordPress tip

Много plugins които се използват в WordPress имат само php file и предоставят директен достъп, но това може да е евентуален проблем със сигурността на платформата. Този tip предотвратява директен достъп до plugin файловете.
Сложете следният код в .htaccess file, като преди това не забравяйте да направите backup, както и отварящи и затварящи тагове. 😉

files ~ “.(js|css)$”>
order allow,deny
allow from all
Files

Резултата е да се показва HTTP 403 Error (Forbidden) на всеки който се опитва
да има достъп до файлове различни от .css или .js.

The following two tabs change content below.
Avatar Пано Кондоянис
Професионална изработка на уеб сайтове и SEO оптимизация за подобряване на видимостта на brand в google.

Leave a Reply

Your email address will not be published.