Instant Search Engine Rankings Report

Когато искаме да проверим позициите в SERP-а на ключовите ни думи можем да го направим бързо тук и тук

1. searchenginereports.net позволява да направим проверка за много ключови думи наведнъж, използвайки JQuery, AJAX, и search engine’s API на Amazon’s EC2 Web Cloud. Услугата е 100% безплатна и показва моментното състояние на ключовите ни думи в google и bing.

2. Rank tracker-а на seomoz.org е изключително прецизен, позволявайки да се търси в google търсачката за съответната страна която ни интересува. Търси при задание и в Bing, Yahoo. Дневният му лимит е 5 ключови думи.

seo blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *