Как да добавим thumbnail в страница?

Как може лесно да добавим thumbnail на една страница с помоща на малко код.

1. Отваряме файла functions.php в темата ни и добавяме следния код в самото начало:
//enable post thumbnails

add_theme_support( ‘post-thumbnails’ );
set_post_thumbnail_size( 50, 50, true );    тук можем да зададем 100, 100 на пример

2. Отваряме loop.php, ако няма такъв файл в темата ни, отваряме index.php и добавяме този код между тези 2 реда (само червения код):

That’s it;-)

Вече може да видиме промените на страницата си.
source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *