Чиста инсталация на WordPress

 1. Как се прави чиста инсталация на WordPress?
 1. Изтеглете и разархвирайте най-новата версия на WordPress от http://wordpress.org, или българската версия от http://bg.wordpress.org.
 2. В cpanel на хостинга Ви създайте база от данни в MySQL, както и потребител, който има право да чете и да пише в тази база от данни.
 3. Преименувайте файла wp-config-sample.php на wp-config.php.
 4. Отворете wp-config.php с  текстов редактор(Notepad ++) и попълнете необходимата информация за връзката с базата от данни.
 5. Качете съдържанието на разархвираната директория уеб сървъра ви.
 6. Отворете wp-admin/install.php с любимия си браузър(firefox).
  • Ако сте сложили файловете на WordPress в главната директория на вашия домейн, отворете: http://example.com/wp-admin/install.php
  • Ако сте сложили WordPress в поддиректория, да кажем blog, отворете: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
  • В cpanel от phpmyadmin променете Колация на MySQL на utf-8_general_ci
  • 7. Следвайте инструкциите.Изтрийте ненужните файлове които се намират в директорията wp-admin (install.php и upgrade.php)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *