Как да сложим WordPress сайта си в режим “maintenance”?

Maintenance mode in wordpress!

Когато искате да направите някакви промени по сайта си и не желаете посететелите да гледат докато Вие работите, може да направите така че на тях да им се изписва едно съобщение като ” В момента сайта е в ремонт, елате по-късно” или нещо подобно.

Има много плъгини които правят това, но най-лесния начин, а и най-безболезнения тъй като няма смисъл да се товари сайта с излишни плъгини е следния.

В темата на сайта Ви намерете файла functions.php и добавете следния код:

function wpr_maintenance_mode() {if ( !current_user_can( 'edit_themes' ) || !is_user_logged_in() ) {wp_die('Maintenance, please come back soon.');}}add_action('get_header', 'wpr_maintenance_mode');

Така посетителите на сайта ще виждат съобщението “Maintenance, please come back soon”. Когато приключите с ремонтните работи по сайта, просто махнете кода от functions.php файла.
А за тези които си падат по плъгините, ето един линк с готов плъгин.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *