Keyword density

Keyword density е плътността на ключовите думи в един текст. Измерва се в проценти( 5%) и показва колко процента дадената ключова дума се съдържа в статията.

Пример : на една страница, съдържаща 100 думи текст, определена ключова дума (или фраза) се повтаря 5 пъти. Плътността на ключовата дума (keyword density) се изчислява като се раздели 5/100=0.05 или 0.05 процента х 100 = 5%.

Не трябва да се прекалява с насищането в текста на ключовата дума. Ако непрекъснато се повтаря ключовата дума или фраза, търсачките ще  категоризират статията като спам.
Хубаво процента да е някъде между 4% и 6%. Това правило се прилага за всички страници на вашия сайт и за всички ключови думи.
Професионалистите които се занимават с SEO ползват специални програми за keyword density които автоматично изчисляват процента.
Аз ще Ви предложа различен начин на изчисляването с MS Word.
Копирайте цялото съдържание на една страница в Word.
* От менюто “Tools” изберете “Word count”. Напишете общия брой думи в страницата.
* От менюто “Еdit” изберете “Replace”. Клик на replace, на find what напишете ключовата дума, и на replace with напишете същата дума. Натиснете “replace all” и се запишете цифрата която ви дава.
* Разделете тази цифра с броя на думите скоито сте намерили по-рано и ще изчислите плътността на ключовата дума.
Примерно на тази статия заедно с заглавието, за ключова дума keyword имаме следните цифри.
228 думи
5 пъти се появява думата keywords
5/228=2.19%
Можем спокойно да добавим още 5 пъти думата keywords в текста ни.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *